เกี่ยวกับเรา

ติดต่อสอบถาม ขอใบเสนอราคา ได้ที่เบอร์ 02-103-4390 , 062-375-5654

Image

T.R.D. WORK CO.,LTD

บริษัท ที.อาร์.ดี. เวิร์ค จำกัด เริ่มดำเนินการก่อตั้งตั้งแต่ ปี พศ. 2547  จนถึงปัจจุบัน โดยคณะผู้ก่อตั้งที่มีคุณวุฒิ ประกอบด้วย
1. คุณนิรุต นวลผ่อง กรรมการผู้จัดการ
2. คุณจินตนา คงชนะ ผู้จัดการฝ่ายบริหาร
3. คุณรัตนา นวลผ่อง หุ้นส่วน
โดยเริ่มจากการเปิดร้าน ด้วยห้องแถวจำนวน 2 คูหา และต่อมาได้จดทะเบียนพาณิชย์ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2550 จำหน่าย-ติดตั้ง มุ้งลวด ฝ้า ประตู-หน้าต่าง กระจก-อลูมิเนียม ตู้กระจก งานผนังเบา ตลอดระยะเวลา 7 ปี บริษัทฯ ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำงานต่างๆมากมายและได้จัดตั้งเป็นบริษัท ขึ้น เมื่อปี พศ. 2557 ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา บริษัท ที.อาร์.ดี. เวิร์ค จำกัด ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์เพื่อนำมาพัฒนาคุณภาพฝีมือและคุณภาพการให้บริการ จนได้รับการยอมรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี จากรุ่นสู่รุ่น บริษัท ที.อาร์.ดี. เวิร์ค จำกัด มีทีมงานติดตั้งมืออาชีพและพนักงานของ บริษัทฯ เองซึ่งได้รับการอบรมเป็นอย่างดีและมีการอบรมอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เพื่อให้ได้การบริการที่ได้คุณภาพและรวดเร็ว เพื่อให้ลูกค้าพึ่งพอใจในการให้บริการของเรา มาจนถึงปัจจุบันนี้
Image

วิสัยทิศน์

เป็นผู้นำในวงการประกอบติดตั้งกระจก ผนังI.S.O.wall ที่ขับเคลื่อนด้วยแรงงานและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ สร้างสรรค์ตรงตามหลักวิศวกรรม

พันธกิจ

สร้างผลงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมตลอดจนพัฒนาบุคลากรด้วยวัฒนพัฒนาบุคลากรด้วยวัฒนธรรมองค์การที่เต็มเปี่ยมด้วยความมุ่งมั่นและพลังความคิดสร้างสรรค์

กลุ่มลูกค้า

กลุ่มลูกค้าของบริษัทมี ตั้งแต่ เจ้าของธุรกิจโรงงาน นักธุรกิจSME วิศวกร  บริษัทก่อสร้าง หรือแม้กระทั่งบุคคลทั่วไป โดยบริษัทมีเป้าหมายหลักในการมุ่งสร้างผลงานที่ถูกต้องและเป็นไปตามหลักวิศวกรรม

ประวัติการก่อตั้ง

เริ่มกิจการ

พ.ศ.2547

พ.ศ.2550

จดทะเบียนพาณิชย์
จำหน่าย-ติดตั้ง มุ้งลวด ฝ้า ประตู-หน้าต่าง กระจก-อลูมิเนียม ตู้กระจก งานผนังเบา

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ที.อาร์.ดี. เวิร์ค จำกัด
จำหน่าย-ติดตั้ง มุ้งลวด ฝ้า ประตู-หน้าต่าง กระจก-อลูมิเนียม ตู้กระจก งานผนังเบา

พ.ศ.2557-ปัจจุบัน