Saturday, 09 March 2019 19:53

บริษัท จินป่าว พรีซิชั่น อินดัสทรี่ จำกัด ( นิคมบางปู )

1. Project. งานกั้นห้องชุดประตูบานสวิงคู่ด้านบนแผ่นอลูมิเนียมลูกฟูก 1 หน้า ด้านล่างแผ่นอลูมิเนียมลูกฟูก 2 หน้า

2. Project. งานกั้นห้อง Hydro forming machine พื้นที่ 50 ตร.ม.
3. Project. งานกั้นห้อง Sciaky spot weiding machine พื้นที่ 110 ตร.ม.
4. Project. งานกั้นห้อง 3D Laser พื้นที่ 70 ตร.ม.
Project.งานกั้นห้องMAZAK MILLING MACHINING2
Read 679 times
More in this category: KOMON ROBINSON »