Monday, 11 May 2020 06:36

งานติดตั้ง ม่่านใส PVC

ม่านพลาสติกริ้วใส คือ ม่านพลาสติกที่มีส่วนผสมของ PVC มีคุณสมบัติในการป้องกันการผ่านของเสียงรบกวน กลิ่นไม่พึงประสงค์ รวมถึงป้องกัน อุณหภูมิภายในห้องไม่ให้ความเย็นออกจากตัวห้อง ตัวม่านริ้วพลาสติกมีลักษณะใสสามารถมองทะลุผ่านได้ วไปจะนิยมนำมาใช้กับงานอุตสาหกรรมอาหาร โรงพยาบาล ห้องเย็น ห้องคลีนรูม ห้องสะอาด ห้องปลอดเชื้อ โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปที่ต้องการได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น GMP , HALAK , HACCP , ISO , อย. เป็นต้น

เนื่องจากสามารถใช้ป้องกันฝุ่น กันแมลง และยังมีคุณสมับิตพิเศษในการควบคุมอุณหภูมิได้ดี ที่สำคัญราคาไม่แพงและใช้เวลาติดตั้งไม่นาน ทำให้ม่านริ้วพลาสติก จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำคัญกับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่จะเลือกใช้ม่านริ้วพลาสติก PVC

Read 315 times